Ankarboxen ska sitta i fören, ovanför
ska ett ankarspel kunna monteras, kättingen ska kunna ringla ner
utan att blockera sig själv och vatten som kommer in ska rinna ut.

Nu är ju Ash väldigt spetsig och
mycket smal i fören vilket gör att det utrymme som finns allra
längs fram är svårt att använda till något annat än en
ankarbox, bra. Däremot är det svårt att göra en box med
tillräckligt stor fallhöjd för kättingen, ca 40cm, om den inte
monteras ganska långt bak i fören, dåligt. Därför struntar vi i
fallhöjden och gör en lucka i däcket där vi för hand kan hjälpa
till att skicka kättingen åt rätt håll. Det är alltid en
trygghet att kunna komma åt kättingen om någonting skulle kärva.

Men trots att vi placerar ankarboxen så
långt fram i fören det går, så kommer den att bli ganska stor.
Detta problem löser vi med att förutom kätting även trycka ner en
och annan fendert eller tamp också.

Första biten är på plats och det går
redan att se både inifrån och utifrån att det blir rätt så bra.
Materialet blir av vanlig plåt som kommer att skyddas mot rost och
skav av först några lager målarfärg och sedan något typ av
träslag.

Andra biten som är planerad blir som
ett aktre skott på boxen och i samband med det, för att komma åt
att svetsa, ska luckan tillverkas. I nuläget ser det ut som att
luckan blir mot ena sidan längst bak i boxen och att ankarspelet får
monteras på den andra.

Fortsättning följer..

Dagens Haiku:
ankarets kätting
ringlar och rasslar i box
länk på länk på länk