Sedan några helger tillbaka har förstärkning tillkommit.
Fredrik har inte heller fyllt 30, men han är stark, händig, uthållig och smart.

Tack vare denna extra energi har arbetet accelererat och i
denna nya högre hastighet har de första stegen mot en inredningsstomme hunnit tas.
Förpik är försöksdel ett.

Svårt är att veta vad som är rakt. Det skulle vara ytters
förargligt om det vid ett senare tillfälle skulle visa sig att båten endast går
att sova i när den kränger. Vi har aldrig sett Ash i vattnet, men vi kan väl ändå
utgå ifrån att vattenlinjen stämmer?